De Huisapotheker

De Huisapotheker

Sinds 1 oktober kunnen patiënten met een chronische aandoening een huisapotheker kiezen. Die zal hen proactief begeleiden bij hun medicatiegebruik door hen persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden van alle medicatie die ze gebruiken. Dankzij die begeleiding krijgen patiënten meer controle over hun gezondheid en kunnen ze langer zelfstandig blijven. Om zo'n duurzame therapeutische relatie met hun apotheker op te starten, worden chronische patiënten vandaag uitgenodigd een overeenkomst te ondertekenen met de apotheker van hun keuze.
Een betere opvolging voor meer zelfstandigheid

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen chronische ziekten de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd.Bijna één op de vier Belgen lijdt aan een chronische ziekte en moet daarvoor tenminste één geneesmiddel op regelmatige basis nemen.Een correct medicatiegebruik is cruciaal voor de veiligheid en de doeltreffendheid van de behandeling, maar uit studies blijkt dat de helft van de chronische patiënten hun medicatie niet optimaal gebruikt. De persoonlijke begeleiding door een huisapotheker moet dit helpen voorkomen.

70 tot 80% van de patiënten met een chronische aandoening woont nog thuis en kan (met wat hulp) voor zichzelf zorgen. De proactieve begeleiding van een huisapotheker binnen een interdisciplinair kader moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk chronische patiënten zo lang mogelijk hun onafhankelijkheid kunnen behouden. Het correct gebruik van geneesmiddelen is daarbij belangrijk, want het helpt complicaties te vermijden en het ziekteproces af te remmen.
Versterkte samenwerking met de huisarts

Net zoals de huisarts verantwoordelijk is voor het Globaal Medisch Dossier, is de huisapotheker verantwoordelijk voor het Farmaceutisch Dossier van de patiënt. Hij wordt de contactpersoon voor alle informatie over de medicatie van de patiënt en werkt nauw samen met de (huis)arts en andere zorgverstrekkers van de patiënt. Die interdisciplinaire samenwerking zal de kwaliteit van zorg voor de chronische patiënt ten goede komen.
De huisapotheker is één van de sleutelmaatregelen uit het Meerjarenkader voor de patiënt met de officina?apothekers dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block, APB en OPHACO in maart van dit jaar hebben ondertekend. Chronische patiënten die een vaste huis-apotheker willen, kunnen de "overeenkomst huisapotheker" ondertekenen met een apotheker naar keuze. Daarmee geven ze hun apotheker de toestemming om 'voortgezette farmaceutische zorg' te verlenen en verklaren ze zich akkoord dat hun gezondheidsgegevens elektronisch uitgewisseld kunnen worden met andere betrokken zorgverleners.

Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor!